Menu Zavrieť

2% z Vašich daní

Ak nás budete chcieť podporiť formou darovania 2% z podielu zaplatenej dane, tu sú upozornenia

do 15. februára

 • zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke)

do 1. apríla

 • daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:
  1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z.
  VIII. ODDIEL–VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
  Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
  XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 • Právnické osoby poukazujú v danom roku 1%
  Ak právnická osoba (firma) v danom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v danom roku (zvyčajne do 31. marca, v prípade, že spoločnosť mala odklad, tak do 30. júna ) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónky 1 a 2.

do 30. apríla

 • daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).

Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 51715961
Obchodné meno alebo názov: Miestny Automotoklub Turany
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Rybárska 1745/46, 038 53 Turany


Tlačivá na stiahnutie

Čiastočne vyplnené tlačivo s údajmi Občianskeho združenia je na stiahnutie: TU
Celý postup keď som zamestnanec je na stiahnutie: TU
Celý postup keď si daňové priznanie robím sám je na stiahnutie: TU
Celý postup pre právnickú osobu je na stiahnutie: TU


Ďakujeme